ЈКП Наш дом

Светски дан вода – 22.март

Ове године Дан вода посвећен је позиву да се ангажујемо на убрзању промена које ће допринети унапређењу доступности здрваствено исправне воде за пиће и неопходних санитарних услова за живот што већег броја људи.

Пoд слoгaнoм „Буди промена“ (Be the Change) Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт, позивајући све државе, институције, организације и сваког појединца да пруже допринос убрзању промена за остварење заједничких циљева. „Није важно колико је промена мала или велика, свака је добродошла“, каже се у промоцији овогодишњег слогана.