ЈКП Наш дом

Градска хигијена и зеленило

Некада, у првим годинама рада предузећа, за прикупљање смећа у граду коришћена су кола са коњском запрегом, а смеће је одлагано на простору између стадиона „Слоге“ и реке Скрапеж. Развој индустрије и пораст броја становника, као и у свим градовима, наметнуо је потребу систематског решавања прикупљања и одлагања смећа са територије града. У ту сврху купљено је 80 контејнера и два камиона, један за одвожење и пражњење контејнера, а други за прикупљање смећа из посуда по индивидуалним домаћинствима. У Годовику је 1975. године отворена градска депонија на површини од 65000м2, чиме је проблем одлагања смећа у великој мери решен.

Служба градске хигијене и зеленила

Служба градске хигијене и зеленила бави се одржавањем хигијенеграда, прањем улица, прикупљањем и одвожењем смећа на градску депонију Годовик, кошењем и уређењем паркова и зелених површинау граду, засадом нових стабала и цвећа, као и одржавањем површина око градског гробља.

ЈКП „Наш дом“ врши прикупљање смећа у граду и у неколико села општине Пожега, тако да је прикупљањем смећа обухваћено око 6400 домаћинстава и сви привредни објекти. Прикупљање и вожење смећа врши се помоћу 6 возила, а на самој депонији булдожером се равнају приспеле количине смећа. Просечна дневно прикупљена количина смећа је око 77м3, а у току године та количина достиже око 28000м3.

Одржавање градског зеленила подразумева одржавање тргова, паркова, скверова, дрвореда, зелених стамбених зона, зеленило испред јавних и привредних објеката, зеленило школа и вртићаи остало .Укупна јавнаповршина под зеленилом износи 49078м2, односно 3,72м2 по становнику.

У граду има укупно 697 стабала, претежно липе, затим јасена, кестена, платана и брезе. Тежиће се постепеној замени липе, јер је она алергент у време цветања.
Парковске површине се редовно одржавају и у њима су заступљени разни облици озелењавања, као што су травњаци, појединачна и групимична садња дрвећа, листопадног и четинарског и жбунастих врста, засада ружаи друго.

Служба градског гробља, пијаце и паркинг сервис

Служба обухвата одржавање новог и старог гробљау граду. Од недавно је започето сахрањивање на локацији новог гробља, наМарјановића брду. Планира се формирање зеленог појаса око старог и новог гробља, од високог и ситног растиња, чиме се ови простори визуелно и звучно одвајају од осталог дела града.

ЈКП „Наш дом“ ће, поред постојеће продавницепогребне опреме, која се налази на зеленој пијаци и гдесе може купити комплетна опрема за сахрањивање, одштампати умрлице и наручити цвеће, отворити и једну продавницу на новом гробљу.

Делатност ове службе је такође организовање рада на три пијацеу граду и то зелене, сточне и робне пијаце. Током године се обезбеђује чишћење и одржавање пијаца, како радним, тако и нерадним даном.

Служба паркинг сервиса формирана је како би се уређењем система паркирања возила решио проблем недостатка паркинг места у централном делу града.

Служба ЗОО хигијене

Задатак ове службе је да према важећим законским нормама и регулативама, води бригу о хватању, прегледању и привременом смештају паса и мачака луталица. Прихватилиште је почело са радом 24.03.2008. године и овим пројектом биће решен проблем са псимаи мачкама луталицама у западном делу Србије. На овај начин доприносиће се хуманијој бризи о животињама и оствариће се повећана безбедност грађана на улицама.