ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 02/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШАЧЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ, ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА, Ј.Н. БРОЈ 01/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ГУМЕ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 03/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ГОРИВО И МАЗИВО, Ј.Н. БРОЈ 05/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА