ЈКП Наш дом

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да смо поред постојећих контејнера на јавним површинама поставили жуте и плаве контејнере за рециклажни отпад.

Молимо вас да у жуте контејнере одлажете стаклену амбалажу (флаше, тегле и сл.), а у плаве контејнере пластику, папир и метал.

Наш циљ је смањење депонија, здравија животна средина и чистија Пожега.

Молимо вас да нам помогнете у реализацији ових циљева.

Ваш ЈКП „Наш дом“