ЈКП Наш дом

План јавних набавки за 2018. годину

На седници Надзорног одбора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, одржаној 06.12.2017. године усвојен је План јавних набавки за 2018. годину, број 3731/3.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ