ЈКП Наш дом

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 13.10.2016. године донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-23/16.

ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП НАШ ДОМ ПОЖЕГА