ЈКП Наш дом

Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 25.02.2013. године донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-13/14.

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА