ЈКП Наш дом

Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017-ПП (поновљени поступак)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА