ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности, радови, изградња система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Годовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Јежевица-Љутице, Ј. Н. број 01/2017-радови

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА