ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, услуге, Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице. Ј. Н. број 02/2017-услуге, Партија бр. 1 Ветеринарске услуге

Због техничких проблема које смо у претходном периоду имали са нашом интернет страницом нисмо били у могућности да вршимо објаве докумената везаних за пословање нашег предузећа, укључујући и објављивање докумената везаних за спровођење поступака јавних набавки.

С обзиром да је отклоњен проблем, овом приликом обавештавамо сва заинтересована лица да ћемо у наредних неколико дана објавити сва документа која нисмо били у могућности да објавимо из напред наведеног разлога.

Сва документа у вези спровођења поступака јавних набавки, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гл.РС“, број 68/2015) објављена су на Порталу јавних набавки.

Хвала на разумевању.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈА БР. 1. ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ