ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, радови, завршетак радова на изградњи водоводне мреже у селима Душковци, Љутице и Тометно Поље, Ј. Н. број 02/2017-радови

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА