ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра, половна прикључна машина Таруп (Малчер) за потребе ЈКП „Наш Дом“цПожега, ЈНМВ, број 12/2016-измена годишњег Плана јавних набавки за 2016. годину, ОРН 16000000-пољопривредне машине

img020 img021 img022