ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 07/2016, ОРН 44100000-грађевински материјал и припадајући производии

doc706 doc707 doc708