ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, радови, наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи, број 03/2017-радови

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА