ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, радови, изградља секундарне водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, Ј. Н. број 04/2017-радови

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА