ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, гориво и мазиво за потребе возног парка у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 05/2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА