ЈКП Наш дом

Одговори и појашњења конкурсне документације за јавну набавку велике вредности, радови, наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи, Ј. Н. број 03/2017-радови

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ