ЈКП Наш дом

Одговор на постављено питање, у вези поступка јавне набавке мале вредности, добра, опрема за сателитско праћење возила (GPS систем), уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј.Н. број 09/2017-добра

ОДГОВОР