ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности, отворени поступак, материјал за одржавање водовода и канализације за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 3. Спољашња инсталација, Ј. Н. број 04/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 3. СПОЉАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА