ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности, отворени поступак, материјал за одржавање водовода и канализације обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 2. Унутрашња инсталација, Ј. Н. број 04/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 2. УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА