ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, грађевински материјал обликован по партијама, Партија број 3. Молерско-фасадерски материјал, Ј. Н. број 06/2017

Ново обавештење о закљученом уговору за Партију број 3. Молерско-фасадерски материјал измењено је само у делу наслова где је било наведено „Партија број 1. Ветеринарске услуге“ а сада је наведено „Партија број 3. Молерско-фасадерски материјал“.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 3. МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ