ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, грађевински материјал обликован по партијама, Партија број 2. Основни грађевински материјал, Ј. Н. број 06/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 2. ОСНОВНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ