ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, радови, наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи, Ј. Н. број 03/2017-радови

ОБАВЕШТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ