ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, Ј. Н. број 05/2017-радови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ