ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку, за јавну набавку велике вредности, материјал за одржавање водовода и канализације обликован по партијама, Партија број 1. Водомери, Ј. Н. број 04/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 1. ВОДОМЕРИ