ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку, за јавну набавку велике вредности, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ