ЈКП Наш дом

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, добра, гуме за путнички и теретни програм у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ОРН 34350000-гуме за тешка и лака возила

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА