ЈКП Наш дом

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, ПАРТИЈА БРОЈ 1. КАМЕНИ АГРЕГАТ