ЈКП Наш дом

Обавештење о обустави поновно покренутог (поновљеног) поступка јавне набавке мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017-ПП-1 (поновљени поступак)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА