ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набваку мале вредности, услуга, ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе и мачке луталице у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 03/2016-услуге, ОРН 85200000-ветеринарске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА