ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, Ј. Н. број 04/2017-радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1.