ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, услуге, ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице, Ј. Н. број 02/2017-услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА