ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, услуга, рад грађевинске машине (булдожера) на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА