ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, опрема за даљински надзор и управљање за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 08/2016, ОРН 38820000-опрема за даљинско управљање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА