ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, гуме за путнички и теретни програм у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 03/2016, ОРН 34350000-гуме за тешка и лака возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА