ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017-ПП-1 (поновљени поступак)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА