ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 01/2016, ОРН 09310000

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА