ЈКП Наш дом

Јавни позив за поновно покренути (поновљен) поступак јавне набавке мале вредности, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017-ПП (поновљен поступак)

ЈАВНИ ПОЗИВ 1.