ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, раови, наставак изградње водоводне мреже у селу Каленићи, Ј. Н. број 03/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ