ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, радови на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, Ј. Н. број 05/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ