ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, Ј. Н. број 04/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ 1.