ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, услуга, ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе и мачке луталице, ЈНМВ 03/2016-услуге, ОРН 8520000-ветеринарске услуге

ЈАВНИ ПОЗИВ