ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, услуга, рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији, на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 01/2017-услуга

ЈАВНИ ПОЗИВ