ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, радови, завршетак радова на изградњи водоводне мреже у селима Душковци, Љутице и Тометино Поље, Ј. Н. број 02/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ