ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, радови, изградња дела просторије (надстрешнице) за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 07/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ