ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, половна прикључна машина, Таруп (Малчер) за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 12/2016-измена годишњег Плана јавних набавки за 2016. годину, ОРН 16000000-пољопривредне машине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА