ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Партија број 1. Камени агрегат, Ј. Н. број 06/2017-ПП-1 (поновљени поступак)

ЈАВНИ ПОЗИВ