ЈКП Наш дом

Јавна набавка велике вредности, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј.Н. број 01/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ