ЈКП Наш дом

Програм пословања за 2017. годину

На седници Надзорног одбора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, која је одржана, дана 28.11.2016. године усвојен је Програм пословања ЈКП „Наш Дом“ Пожега за 2017. годину. У изради Програма пословања учествовала су сва стручна лица у предузећу (руководилац Сектора за опште послове, руководилац Сектора за економске послове, руководилац Сектора за техничке[…]

Даље »

Нови ценовници комуналних и осталих услуга за 2017. годину

Ценовник комуналних и осталих услуга за 2017. годину Ценовник комуналних услуга на зеленој и робној пијаци за 2017. годину Ценовник комуналних услуга на сточној пијаци за 2017. годину Ценовник комуналних услуга од јавног значаја за 2017. годину Ценовник погребних услуга за 2017.годину Ценовник паркинг услуга за 2017.годину

Даље »

Завршени радови на изградњи фекалне канализације и водоводне мреже у Ромском насељу у Пожеги

Дана 20.06.2016. године, ЈКП „Наш Дом“ Пожега завршило је радове на изградњи фекалне канализације и водоводне мреже у улицама Бана Милутина и Димитрија Туцовића у Ромском насељу у Пожеги. Захваљујући ангажовању свих стручних служби предузећа, као и механизације са којом располаже, напред наведени радови су извршени у унапред утврђеним роковима.[…]

Даље »

Радови на изградњи фекалне канализације и водоводне мреже у Ромском насељу у Пожеги

15.04.2016. године ЈКП “ Наш дом “ Пожега је започело радове на изградњи фекалне канализације и водоводне мреже у улици Бана Милутина и Димитрија Туцовића у Ромском насељу у Пожеги. Напред наведени радови изводе се захваљујући Меморандуму о Споразумевању који је потписан између Мисије ОЕБС ( Организација за европску безбедност[…]

Даље »