ЈКП Наш дом

Програм пословања за 2017. годину

На седници Надзорног одбора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, која је одржана, дана 28.11.2016. године усвојен је Програм пословања ЈКП „Наш Дом“ Пожега за 2017. годину. У изради Програма пословања учествовала су сва стручна лица у предузећу (руководилац Сектора за опште послове, руководилац Сектора за економске послове, руководилац Сектора за техничке[…]

Даље »

Правилник о јавним набавкама

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), одредаба Правилника о садржини акта којим се ближе одређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гл. РС“, број 83/2015), члана 34. и члана 38. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Надзорни одбор ЈКП[…]

Даље »